Munchmuseet, MM K 4225

MM K 4225, Munchmuseet. Datert 26.11.1938. Brev fra R. H. Morton, The Society of Scottish Artists (Scottish arts Club).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    The President and Council of
The Society of Scottish artists
request the honour of the presence of
Mr Edvard Munch
and friend, in the Royal Scottish
Academy Galleries
. Mound, on
Saturday, 26th November, at 2.30 P.M., to
receive The Lord Provost, Magistrates,
and Council of the City of Edinburgh, on the occasion of the
opening of the exhibition.

    

8 York Place,
Edinburgh
November 1938.

    You are invited to the library at 2.10 p.m.


This invitation card to be given up on entering.