Munchmuseet, MM K 3791

MM K 3791, Munchmuseet. Datert 16.06.1914. Brev fra Frankfurter Kunstverein.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Moss (Norwegen)


Fkf. Kunstverein
– In –
Frankfurt a. M.

 

      
    
    Sehr geehrter Herr,


    Wenn ich nicht Gegenteiliges tele-
graphiere, werde ich Sonntag 21 ct
morgens in Moss sein und Sie
aufsuchen.

    
    Hochachtungsvoll
    Marcus

16.6.14