Munchmuseet, MM K 3791

MM K 3791, Munchmuseet. Datert 16.06.1914. Brev fra Frankfurter Kunstverein.