Munchmuseet, MM K 3783

MM K 3783, Munchmuseet. Datert 20.10.[????]. Brev fra Robert Grossmeier.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
    Herrn Kunstmaler
    Munch
    Bad Kösen
    Muthige Ritter.
    \20/10 Berlin/

    
    \Adressat z. Zeit in Berlin Kaffen Bauer/
    \(Unter den Linden)/
    \21/10/
     … 


    
    Geehrter Herr Munch


    Soeben von der keine
zurück finde Ihr
Schreiben ‹wort›, werde
die Leinewand packen
und schicken lassen.
Da ich meinen Korb welcher
Sie bekomm Kommentare haben
nothwendig brauche, bitte
ich die Selbigen umgehend
zu schicken.

    
    Beste Grüße Rob. Großmeier.