Munchmuseet, MM K 3612

MM K 3612, Munchmuseet. Datert 17.11.1923. Brev fra Christen Smith.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Den Kgl. Norske Legation

Konsulatavdelingen


    
Berlin N.W.40
Alenstr. 2,

den 17. november 1923.    Kjære Edv. Munch.


    Straks efter mottagelsen av Deres siste venlige brev
fikk jeg fatt i sekretæren for Akademie der bildende Künste.
Han gledet sig svært over Deres gave, som jeg sendte ut til ham.
Kvitteringen for disse 300 kroner vedlegges.

    Pengene vil nokk komme godt med, for her er forfærdelig,
og snart vil intet superlativ av ondt kunne betegne tilstanden i
Berlin. Hvert øieblikk treffer jeg paa gaten skikkelser saa
jammerfulle, at de virker som den forfærdeligste anklage mot
allt og alle som har forvoldt denne jammer.

    Jeg er svært lei fordi jeg ikke fikk den glede aa
treffe Dem paa Deres tilbakereise, og gid det bare var saa vel,
at vi snart en kveld kunne ta hine fjerne dage fra gutteaarene
riktig grundig for oss igjen. Javist er ogsaa jeg like paa
grensen av de seksti, som jeg naar næste vinter.

    Gid De maa ha det riktig godt, gamle ven. Takk for Deres
venlige linjer som alltid gleder
  Deres hengivne
Christen Smith

    De resterende 500 kroner ligger trygt forvart i legasjonens
pengeskap.