Munchmuseet, MM K 2990

MM K 2990, Munchmuseet. Datert 05.04.[????]. Brev fra Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche-Archiv.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Bitte kommen Sie heute nicht zum
Malen, ich bin leider verhindert. Mit herzlichen
Grüssen Ihre

    FrauElisabeth Förster-Nietzsche
Nietzsche-Archiv
Weimar: 5. Apr.      Luisenstrasse 36