Munchmuseet, MM K 2797

MM K 2797, Munchmuseet. Datert 22.05.1904. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Kunstmaler
    Berlin
    Lützowstr. 98
    Hinterhaus III

 

      
    
Lübeck 22/V 04
16 Ratzeb. Allee 16    L. H. M.


    Wenn irgend möglich, schliessen Sie
mit Cassirer doch noch vor Ihrer Abreise
ab. Prof. H. schrieb mir soeben, dass
die Sache eilig sei.

    Einen Brief von Lassally schickte
ich Ihnen nach.

    
    Besten Gruss Ihr
Linde