Munchmuseet, MM K 2486

MM K 2486, Munchmuseet. Datert 11.12.1943. Brev fra Carl Georg Heise, H. M. Neumann.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo, d. 11.12.43.    Sehr verehrter Herr Munch!


    Im Auftrage meiner
Schwoger, Dr Carl Georg Heise,
Berlin (früher Museumsdirektor
in Lübeck) übersende ich
Ihnen zu Ihren achtzig-
sten Geburtstage beifolgen-
de Blumengruß.

    Ich erlaube mir eigene
beste Wünsche zu Ihren
Festtage anzuschließen.

 

      

    
    
    Mit voraugliche Hoch-
achtung,
 Ihr sehr
ergebener
H. M. Neumann