Munchmuseet, MM K 2481

MM K 2481, Munchmuseet. Datert 13.09.1907. Brev fra Emil Heilbut.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Berlin, Kurfürstendamm I
13 Sept. 07    Lieber Herr Munch


    Soeben habe ich Ihren Brief erst
erhalten und sogleich an Frau War-
burg
geschrieben. Ich hoffe bestimm Kommentart,
daß Sie das Bild finden wird.

    
    Mit den besten Grüßen

    Ihr ganz ergebener
E. Heilbut