Munchmuseet, MM K 2443

MM K 2443, Munchmuseet. Datert 08.09.1937. Brev fra Eberhard Grisebach, Ragnar Hoppe, Ellen Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    

 

      

    
    Norwegen
    Herrn Edvard Munch
    Oslo
    Skoïen


    
    Lieber Herr Munch,


    vor dem Rembrandt dachten
wir Ihrer in Freundschaft
und Dankbarkeit. Das
Telegramm habe ich hier
erhalten. Das Wetter wurde
wieder schön.

    
    Beste Grüsse Ihr
E. Grisebach.    
    Käre Herr Munch!


    Tack för hälsning och
för det besök jag
haft sådan glädje av.

    
    Ragnar Hoppe
Ellen Hoppe