Munchmuseet, MM K 2406

MM K 2406, Munchmuseet. Datert 26.02.1906. Brev fra Franz Botho Graef.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Jena Erfurterstraße 74
26 II 1906    Lieber Herr Munch.


    Der einlieferungstermin für die Secession
in Berlin ist der 1–6 April, es steht
also nichts dem im wege, daß Sie uns
für den März Ihre Bilder laßen. Also
bitte schicken Sie sie recht bald:
an den Jenaer Kunstverein
Jena
Volkshaus
.

    
    Herzliche grüße

    Ihr ergebener
Botho Graef