Munchmuseet, MM K 2406

MM K 2406, Munchmuseet. Datert 26.02.1906. Brev fra Franz Botho Graef.