Munchmuseet, MM K 2396

MM K 2396, Munchmuseet. Datert 30.04.[????]. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]

[Red.: ]


           

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Sköien
    p. Oslo


    
30.4.    Lieber Freund Munch!


    Eine schöne, aber an-
strengende Reise liegt
hinter uns. Wir haben
Griechenland und ein
Stück Türkei gesehen.
Nun geht es gerade-
wegs durch den Balkan
wieder heimwärts.

    
    Herzliche Grüße
    Ihr Curt Glaser
    Beste Wünsche für
Ihre Gesundheit.

    
    Ihre Elsa Glaser.