Munchmuseet, MM K 2383

MM K 2383, Munchmuseet. Datert 30.12.1931. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

     …   …   …   …   … Algier!

 


           

    
    Herrn Edvard Munch
    Maleren
    Oslo p. Sköien
    Villa Ekely


    
    Lieber verehrter Freund!


    Herzlichen Dank für
Ihre Grüße und Ihnen
selbst alles gute und
schöne für das kommende
Jahr, dem wir hier mit
einigem Bangen entgegen-
sehen. Bisher geht es
uns ganz gut, freut mich
von Ihnen das gleiche zu
hören. (Auf dem Bilde in
Düsseldorf soll die Jahres-
zahl 1902 stehen. Was
sagen Sie?)
  Herzliche Grüße
    Ihr Curt Glaser
    Ein gutes neues
Jahr.
  Elsa G.