Munchmuseet, MM K 2372

MM K 2372, Munchmuseet. Datert 30.12.[????]. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    AUSSTELLUNG
CHINESISCHER
KUNST

    BERLIN AKADEMIE DER KÜNSTE
PARISER PLATZ 4 . TÄGL. 10-5
12.JAN.-2.APR.29.
VERANSTALTET VON DER
GESELLSCHAFT FÜR OSTASIATISCHE KUNST
UND DER PREUSS. AKADEMIE DER KÜNSTE

 


           

    
    Herrn Edvard Munch
    Maleren
    Oslo
    Sköien
    Villa Ekely    Alle guten Wünsche
für das neue Jahr
und herzliche Grüße

    
    von Ihrem
Curt Glaser

    und
Elsa Glaser