Munchmuseet, MM K 2371

MM K 2371, Munchmuseet. Datert 13.09.1928. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser, Rudolf Grossmann, Walter Cohen, Ilsy Cohen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           

    
    Herrn
    Edvard Munch
    Maleren
    Oslo p. Sköien.


    
13. 9. 28    Lieber Herr Munch!


    Hierher sollten Sie
einmal kommen, auf
den Monte Verita. Es ist
schön und wunderbar
erholsam. Ausserdem
können Sie zwei schöne
Bilder von Ihnen hier
sehen, bei dem Eigentümer
des Hotels, Baron v.d. Heyde.

    
    Herzliche Grüsse von
    Ihrem Curt Glaser
    Viele Grüsse  Elsa
Glaser
.
    
    
    Rudolf Grossmann
    In Verehrung.  Walter Cohen, ‹Ilse› Cohen