Munchmuseet, MM K 2370

MM K 2370, Munchmuseet. Datert 27.04.1928. Brev fra Curt Glaser, Elsa Glaser.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]

[Red.: ]

[Red.: ]


           

    
    Mr Edvard Munch
    Sköien p
    Oslo


Albi 27. 4.
    Lieber Herr Munch!
    Aus der Heimatstadt
von Toulouse-Lautrec
sende ich Ihnen herzliche
Grüße. Es gibt hier im
Museum viele Bilder u
Zeichnungen von ihm, dicht
bei der Kathedrale im
ehemaligen Bischofs-
palast! Ein schönes
Land ist Frankreich.

    
    In Freundschaft
    Ihr Glaser
    Grüsse  Elsa Glaser