Munchmuseet, MM K 2094

MM K 2094, Munchmuseet. Datert 28.11.1930. Brev fra Martin Cohn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

           

    
    Norvège
    Herrn
    Edvard Munch
    Villa Ekely
    Oslo
    Skoyen


    
Paris 28/XI 30.    Aerede Herr Munch!


    Fra en Tour per Auto
gjennem Tyskland –
Schweiz – Riviera – Paris –
Belgien – Holland med
en norske Ven
  sender jeg
Dem de venligste Hilsen
i Haap om at De lever
godt!
       Deres hengivne
Martin Cohn fra Chemnitz