Munchmuseet, MM K 2094

MM K 2094, Munchmuseet. Datert 28.11.1930. Brev fra Martin Cohn.