Munchmuseet, MM K 1872

MM K 1872, Munchmuseet. Datert [??].12.1937. Brev fra Henry D. Davray.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    THE
KIPLING
SOCIETY

    

1937

 

      

    Wishing you
a happy
Christmas

    
    from
Henry D. Davray
    “And at Home they’re making merry ’neath
the white and scarlet berry –”
Christmas in India