Munchmuseet, MM K 1872

MM K 1872, Munchmuseet. Datert [??].12.1937. Brev fra Henry D. Davray.