Munchmuseet, MM K 1871

MM K 1871, Munchmuseet. Datert [??].07.1896. Brev fra Henry D. Davray.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    25, RUE SERVANDONI
    TEL OODELINS 10 22
    ‹Fleurus› 07. 86.


    Cher ami,


    J’ai oublié de vous dire que l’on
trouve des réductions de votre portrait
de Mallarmé
, au „Parthénon”, rue
des Ecoles, 54.

    Avez-vous autorisé qu’on le
reproduise?

    Ne partez pas sans qu’on se
revoie, n’est-ce pas? J’ai en vraiment
beaucoup de plaisir à passer une momente
avec vous l’autre jour.

    
    Bien amicalement à vous.

    Henry D. Davray