Munchmuseet, MM K 1871

MM K 1871, Munchmuseet. Datert [??].07.1896. Brev fra Henry D. Davray.