Munchmuseet, MM K 1868

MM K 1868, Munchmuseet. Datert 10.10.1905. Brev fra Marcel Archinard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hamburg St. Georg
    Giebfrieds-Hotel
    Villa-Nordsee
    Koppel 9

    
    Herrn Edw. Munch
    Lübeck
    Central Hotel

 

      
    
Berlin le 10. … \I/.05
Hohenstaufenstr. 59    Cher Monsieur


    Merci pour votre carte.
J’aurai grand plaisir à
vous voir bientôt à Berlin.
Ecrivez moi donc quand vous
y serez et fixez moi un
rendez vous –

    
    Au revoir donc j’espère
et cordiale poignée de main
de votre dévoué.

    M. Archinard