Munchmuseet, MM K 1566

MM K 1566, Munchmuseet. Datert 15.08.1910. Brev fra Linke Jørgensen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: Lübeck. ]


           

    
    Maleren
    Hr. Edv. Munch
    Kragerø
    Norge\wegen/
    
d 15-8-10-    Kære Hr. Munch.


    Efter at have strejfet
Hamburg rundt i en
Uge, er jeg nu kommet
til den hyggelige lille
By Lübeck, her er
morsomt at være! Kunst-
halle
i Hamburg har
glædet mig meget, og nu
støver jeg rundt i gamle faldefærdige Huse, men
Dr. Lindes Kunstsamling
er vel desværre ikke til-
gængelig for Fremmede!

    Hvordan har deres Hund det –
    
    Med Hilsen Deres Linke Jørgensen