Munchmuseet, MM K 1566

MM K 1566, Munchmuseet. Datert 15.08.1910. Brev fra Linke Jørgensen.