Munchmuseet, MM K 1555

MM K 1555, Munchmuseet. Datert 10.11.1924. Brev fra Daniel Jacobson.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Prof., Dr. med. D.E. JACOBSON
Overlæge v. Frederiksberg Hospital.
Frederiksberg Allé 42 A, Mezz.
(Hj. af Alhambravej)

Telefon 5116.


    
København V., den 10/11 1924    Kære Edv. Munch!


    Vær hilset i Venskab
af En af de Forevigede!
Grunden til min Skri-
velse er den, at jeg
af vor afdøde Storbil-
ledhugger Kai Nielsens
Vennekres er bleven
opfordret til at henven-
de mig til Dem med
Forespørgsel om De,
til Stiftelse af et
Legat til Kunstnerisk
Formål og bærende hans
Navn, kan tænke Dem
at bidrage enten ved
et Pengebeløb eller måske

 

      

hellere og bedre ved et lille
Kunstværk til Indføjelse
i en senere Udstilling m.m.

    Jeg har det godt, trods
de 17 år, der er forløbne
siden vi samarbejdede.
Ifjor så jeg mig selv
i Deres Udgave i Gøte-
borg, iforfjor i Zürich.
Det er et vidunderligt Billede,
men også det jeg har fået
af Dem er et herligt Værk,
som jeg daglig fryder mig
over, og som daglig minder
mig om, at jeg er

    
    Deres hengivne
Daniel Jacobson
    
    Venligst Hilsen.


    Et Svar, selv et afslående,
vil De nok sende mig.