Munchmuseet, MM K 1480

MM K 1480, Munchmuseet. Datert 27.10.1938. Brev fra Stavanger Kunstforening, Joach. S. Berner.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
STAVANGER KUNSTFORENING

    
STAVANGER, 27. oktober 1938.


    Maleren herr Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Jarlsborgvei 10,
    Skøien pr. Oslo.


    Styret i Stavanger Kunstforening tillater sig herved
å fremføre vår bedste takk for den store interesse De har vist oss ved
forære oss Deres litografi-selvportrett, som nu er innlemmet i vårt
«Faste Galleri». – Vi har i noen år samlet sammen endel penger som vi har
tenkt benytte til kjøp av ett av Deres billeder, og håper det lar sig
arrangere å få til Stavanger den utstilling, som De elskværdigst antydet
likeoverfor vår sekretær, og at De da sender oss etpar salgsbilleder.
Forøvrig vil vi få låv å takke Dem for Deres elskværdige mottagelse av
vår sekretær Arne Arntzen ved hans besøk hos Dem for en tid siden.

    
    Ærbødigst
Stavanger Kunstforening
J. S. Berner
p.t. Formann
Arne Arntzen
Sekretær