Munchmuseet, MM K 1459

MM K 1459, Munchmuseet. Datert 17.06.1932. Brev fra Norske Grafikere, Alfred Hammarbæck.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Hammerbæck
telefon 43429    
Oslo, 17 Juni 1932
    Dags dato mottat av Hr. Edvard
Munch kontigent for 1928–32 kr 50–
for utstillingene i Amerika 〃 10–
      kr. 60–

    
    for «Norske Grafikere»
A. Hammerbæck
sekr. og kasserer.

    Kr. 4.50 tilgode
for Hr. Munch.