Munchmuseet, MM K 1452

MM K 1452, Munchmuseet. Datert 21.10.1935. Brev fra Johan H. Langaard, Nasjonalgalleriet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
NASJONALGALLERIET

    
OSLO 21 okt.
1935    Herr Edvard Munch.


    To ord for å si Dem at
jeg reiser fra Oslo slutt i
denne uken og blir borte
til ut i neste. Forinnen
ville jeg gjerne vite hvilke
billeder De vil la mig få
med til Amerika. Jeg må
få lov å la de hente
såsnart jeg kommer tilbake
til byen.

    Jeg er forferdelig spendt
på Deres svar og er lykkelig
over at De blir med.

    
    Med de beste hilsner
    Deres ærbødige
Johan H. Langaard