Munchmuseet, MM K 1387

MM K 1387, Munchmuseet. Datert 23.08.1905. Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Maleren
    Hr Edv Munch
    Taarbæk Hotel
    Klampenborg
    pr Kjøbenhavn

 

      
    
    Maleren
Hr Edv Munch
Klampenborg


    I tilfælde Udstilling måtte
De bestemme Dem i hast
og før September-Oktober
er optaget. Da billederne
er i Aasgaardstrand kan jeg
nok låne Dem en kasse
for transport herind og
det andet ordner sig nok.

    

23/8 05Christiania

    Ærbødigst
CGVWasteson