Munchmuseet, MM K 1385

MM K 1385, Munchmuseet. Datert 30.06.1902. Brev fra Walfrid Wasteson, C. W. Blomqvist.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
C. W. Blomqvist.
Permanent Kunstudstilling. Ramme- & Guldlistefabrik.
Indehaver: W. Wasteson.


    
Christiania den 30/6 02 189
    Undertegnede Edvard Munch og W. Wasteson
er bleven enige om at E.M. udstiller ca 3 uger i tiden
Oktober-November ca.          Billeder i Olje og Radering, hvoraf
mestedelen ikke tidligere har været udstillet i Christiania.
Som honorar for Udstillingen betaler W.W. Kr 300.– Mulig
fragt hertil deles af E.M. og W.W. i tilfælde Efterkrav paa
Billederne maa dette helt udredes af E.M.

    E.M. er ogsaa forpligtet til at sørge for at samtlige
billeder skal være i Christiania i begyndelsen af Oktober
1902.

    I forskud paa Udstillingen betaler jeg W.W.
E.M. portionvis optil Kr. 200.– Restbeløbet naar Udstil-
lingen er aabnet.

    Billederne holdes under Udstillingen assurerede af
W.W. – Af hvad der sælges under Udstillingen betaler
E.M. til W.W. 10% selv om noget sælges efter Udstil-
lingens slut, naar salget sker som følge af Udstil-
lingen.