Munchmuseet, MM K 1315

MM K 1315, Munchmuseet. Datert 27.10.1931. Brev fra Thomas Olsen, Fred Olsen & Co.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
FRED. OLSEN & CO

    
Oslo 27. oktober 1931.


    Herr Edvard Munch,
    «Ekely»,
    Skøyen.


    Henholdende til dagens telefonsamtale har jeg faat
opgitt at
James A. Walker, 10 Stafford Street, Edinburgh,
er sekretær for Scottish Artists Society, og vil ordne at vedrør-
ende utstillingen.

    Jeg forstaar at første forsendelse av malerier vil
gaa med s.s. «Blenheim» fra Oslo førstkommende lørdag kl. 12 middag
via Newcastle, og har jeg instruert saavel skibets folk som agenterne
i Newcastle om at behandle og ta sig av kasserne paa aller omhyggligste
maate.

    Agenter i Newcastle er P. H. Matthiessen & Co.
    
    Deres
Thomas Olsen