Munchmuseet, MM K 1315

MM K 1315, Munchmuseet. Datert 27.10.1931. Brev fra Thomas Olsen, Fred Olsen & Co.