Munchmuseet, MM K 1165

MM K 1165, Munchmuseet. Datert 12.08.1934. Brev fra Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard Munch,


Takk for ditt brev og din skjønne tegning til «Alma Mater».
Jeg begynte straks med å skrive på et længere brev til dig, men
jeg er ikke helt fornøid med det og skal skrive det om. Om et
par dager får du det. –

    Men idag er det en annen ting det gjelder. Jeg har hatt be-
søk av min gamle venn, den utmerkede tegner Anton Hansen
som av den danske regjering er sendt herop sammen med et
par fremragende skolemænd for å arbeide med en stor sak,
ungdommens opdragelse til kunstforståelse helt fra de tidlige
skoledager. Og han vil at denne kunstopdragelse skal ikke
gjelde bare dansk kunst, men kunst fra alle tre skandi-
naviske land. Han vil selv gjerne treffe dig, og du kjenner
ham jo fra før, han vil da nærmere kunne forklare dig sitt
program og de hensikter som man tænker å opnå.

    Det er da min bøn til dig at du vil ta godt imot ham
og tale med ham om saken. Jeg kan forsikre, at du i ham
vil finne en ækte kunstner og et ytterst sympatiske menneske
med store og ideelle hensikter. Selve saken, som har min ube-
tingede sympati, vil han selv forklare dig.

 

      

    Som sagt – jeg har et større brev til dig under «utarbeidelse»,
men jeg vil skrive det om, og da også tale om «Alma-Mater»-
spørsmålet. Men du må gi mig noen dages frist. Jeg
er som du kanskje vet blitt mere og mere historiker
og satt og skrev om syvårskrigen (1756-63), da jeg fikk
ditt brev og din høist interessante tegning. Det tar litt tid
å flytte sig over til din en annen tankegang.

    Men foreløbig disse linjer med min takk – og min
anbefaling for vennen Anton Hansen!

    
    Din hengivne
Jens Thiis


Oslo 12.VII.34.