Munchmuseet, MM K 1062

MM K 1062, Munchmuseet. Datert 12.08.1[???]. Brev fra Einar Skavlan, Dagbladet.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Dagbladet
Fra redaksjonen.


    
OSLO 12/8    Kjære Edvard Munch.


    Mange takk for lånet av avis-
utklippet. De husker kanskje at
De gav mig lov å bruke Hamsun-
raderingen
i den nye utgaven av
min biografi, hvis jeg kunde finde
den – og nu står den der på
side 182. Det er vist i min bok,
den tyske avisen har hentet både
billedet og stoffet. Er det ubeskjedent
av mig å be om lov til å
sende Dem boken? Så ser De
ialfall billedet.
        Deres ærbødigst
Einar Skavlan