Munchmuseet, MM K 1057

MM K 1057, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Otto Sinding.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Victoria Terrasse 4.    Kjære Munch


    Der er ikke kommet nogen af Deres
anmeldte billeder. Vi vil gjerne ha Dem
representeret i Chikago. Lad mig vide, om
De sender følgende billeder:
 • 1 Hans Jæger
 • 2 Nat (det Krag skrev sit digt til)
  manden med floshat.
 • 3 Pigen ved vinduet måneskin
 • 4 Aften fra Nordstrand, høj horizont,
  vandflade, furuer i varmt lys i
  forgrunden.
 • 5. Det store med den mørke fyren og
  den hvide damen
  Note om tegning

    Forhåbentlig finder dette Dem etsteds
tidsnok. Katalogen må nemlig sendes
i de nærmeste dage. Telegrafer derfor
straks til mig, hvilke billeder som
sendes; Titlerne, stør og pris, skriv så
størrelserne samtidig i brev.

    
    Deres
Otto Sinding