Munchmuseet, MM K 1042

MM K 1042, Munchmuseet. Datert 02.03.1912. Brev fra Frey Segelcke.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristiania Lørdag 2/3–12    Kjære herr Munch


    Jeg var igaar
formiddag nede og talte
med Direktør Jens Thiis
– og havde De da i tele-
fonen talt med ham og
sagt, at De vilde tænke
paa sagen.

    Maa jeg faa
lov at ringe Dem op i

 

      

telefonen mandag formid-
dag engang – om De ikke
vil laane kr 400.– saa
kanske kr 250.–00 vil
jeg ogsaa være Dem græs-
selig taknemlig for. Jeg har
faaet henstand til ons-
dag i næste uge. –

    Det er fælt dette.
    
    Med mange hilsener
og vær ikke vond for
dette spørgsmaal.


    Deres
Frey Segelcke


Elisenbergv. 5 III.