Munchmuseet, MM K 1041

MM K 1041, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Frey Segelcke.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Elisenbergveien 5 IIII    Kjære herr Munch.


    De blev som vel
rimelig var meget forbauset
over herr Direktør Thiis’s
anmodning om et laan
af kr. 400 \til os/ pr telefon idag.
Sagen hænger saadan
sammen – Segelcke har
siden jul været oppe
paa fjeldet paa Finse
hvor han ligger og maler
– for øieblikket er han

 

      
    2.

meget daarlig af gulsot
rent arbeidsudygtig. I for-
rige \uge/ havde jeg Krav fra
Kæmneren om 2 aars skat
som nu maa betales, ellers
tages pant i min mands
militære gage, som ab-
solut er ødelæggende for
hans fremtidige avancement

    Min tanke var i for-
middag, da jeg gik ned
til herr Thiis, at bede
ham hjælpe mig til salg
af Deres vakkre farvelagte
lithografi «den syge pige»
som vi har af Dem. Vi er

 

      

jo begge to forfærdelig glade
i den – og kunde jeg slippe
at sælge den, vilde jeg være
henrykt. Imidlertid vilde
jeg indtil jeg har tilbage-
betalt Dem pengene (i til-
fælde De vilde laane os)
lade lithografien være hos
herr Thiis paa Musæet som
pant.

    Jeg vilde være Dem
grænseløs taknemlig om
De for gammelt venskab
skyld vilde gjøre os denne
store tjeneste, og De
kan være sikker paa

 

      

at pengene skulde De efter
4 maaneder faa tilbage.

    Jeg har disse 8 dage
været rent fortvivlet og
søvnløs – og før jeg faar
klaret affæren blir det
nok ikke bedre. Vær ikke
vond paa mig fordi jeg
plager Dem paa denne
maade, men jeg kan bare
sige Dem glad vilde De
gjøre os, hvis De finder
at kunne gjøre det. Jeg
skulde imorgen formiddag
ved 2 tiden gaa nedom
Thiis igjen for at høre

 

      

– hvad De pr. telefon
da havde sagt. Jeg maa
det ordnet inden 1ste
Marts – ellers gaar det
galt.

    
    Med mange hilsener
    Deres Frey Segelcke