Munchmuseet, MM K 929

MM K 929, Munchmuseet. Datert 14.12.1920. Brev fra Ludvig Ravensberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
[Red.: ]


           

    
     le Peintre artiste
    Eduard Munch
    Ekely pr/
    Skøien
    pr/
    
    


    
Nice 14/12-20.    Kjære ven og frænde


    Mange hilsener til Dig fra Din
ungdoms skjønne kyster, som
jeg nu har befaret paa kryds
og tværs ofte tænkende paa
Dig, naar jeg ser Dine Pinje-
motiver, som jeg kan hilse fra.
Forresten er der ikke mere noget
hyggeligt at reise mere, dyrt
og vanskeligt. Kjedeligt at Du
ikke kom nedover en tur.
Arles var interessant v. Gogh har
ganske præget det, folk sover
den dag idag slig paa nattecafeerne der

    
    Mange hjærtelige julehilsener
og paa gjensyn til vaaren.

    Din Ludvig