Munchmuseet, MM K 818

MM K 818, Munchmuseet. Datert 09.06.1909. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Harald Nørregaard
Høiesteretsadvokat.
Kirkegaden nr. 8 III.
Telefon 3281.


    
Kristiania den 9.6.1909    Kjære Munch


    Vedlagt oversender jeg dig en liten hilsen fra Sigurd Høst, som en veninde
i Bergen har sendt mig.

    – Det blir nok svært tvilsomt om jeg kan faa anledning til at besøke dig
for det første. Du vet jeg er en sterk og modig mand, og nu har jeg gaat
hen og forelsket mig i en liten pike paa 23 aar, som jeg gifter mig med inden
14 dage! Hun heter Marit Tillier, datter av apoteker Tillier, er liten og
mørk og vidunderlig vakker. Danser henrivende solodans til min glæde.
Dygtig og energisk er hun ogsaa. Hun var lærer i tegning paa den kvinde-
lige industriskole
her med en gage av 1500 kr. og fik netop to stipendier
til sin videre utdannelse. Men nu frasier hun sig altsaa alt dette for
at fryde sin mand!

    Jeg faar se senere ut paa sommeren om jeg kan faa anledning
til at ta hende med ned og vise hende til min gamle ven.

    Foreløbig maa du ikke nævne dette til nogen. Vi holder det hele
hemmelig til vi er godt og vel gift. Da tar vi os en liten reise sammen
til Hardanger etc.

    
    Din
Harald Nørregaard.