Munchmuseet, MM K 803

MM K 803, Munchmuseet. Datert 25.02.1906. Brev fra Harald Nørregaard, Aase Nørregaard, Aurélien Marie Lugné-Poë.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Returadresse: Adv. Nørregaard, Kristiania.

    Skriv snart!
    amitiés vieil ami
    
    Lugné-Poe        Harald Ng        Aase

 

[Red.: ]


           

    
    Herr Edvard Munch
    Hotel Victoria, Bad Elgersburg, i Th.
    Deutschland
    27/2Weimar
    Hotel Keiserin Augusta