Munchmuseet, MM K 798

MM K 798, Munchmuseet. Datert 1902. Brev fra Harald Nørregaard.
Filologisk kommentar: Svarbrev til MM N 3702, skrevet på samme ark.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Jeg sender dette så stilløst det
er – jeg ma\a/ \ha/ det afgaarde så fort som
muligt – Ä ser du mangler Prikkerne –

    Vil Du være så snil at sende
Papirene tilbage
strax efter
Gjennemlæsningen og med dine
Bemærkninger – Jeg er nu som
en Moder der har mistet sine
kjæreste Børn –    
    Kjære Munch.


    Det er meget beklageligt, at du
har mistet dine træplader. Jeg har bedet Schie
lade anstille undersøgelser i Aasgårdstrand, om de
endnu skulde kunne findes. Men derom er der
vel kanske lidet håb. Et erstatningssøgsmål
er imidlertid en meget vanskelig ting. Hvorledes
skal du kunne bevise, at de savnede plader
overhovedet har været i Schies besiddelse, når
du ikke har ladet ham give dig en specifi-
ceret kvittering? S. påstår, at han har lagt
alle træpladerne fra den lille kasse over i den
store og at de blev lagt således, at de umulig
kunde falde ud. Hvorledes da bevise, at de
savnede 8 plader var i den lille kasse?
Selv om du kunde godtgjøre, at kassen ved sin

 

      

fremkomst var således, at der meget let kunde
være faldt noget ud pa af den, og at det ser ud,
som noget er faldt ud, påstår S., at denne
kassens tilstand skyldes uforsigtighed underveis,
hvor for han ikke kan være ansvarlig. Schies folk
vil naturligvis sværge på, at kassen blev
i alle dele forsigtig og forsvarlig pakket og spigret
af dem. Og hvad vil da en erklæring fra
din tyske kunsthandler hjælpe?

    Slige ting er væmmelige. Men det er over-
måde vanskeligt at gjøre noget ved dem.
Det gjælder at tage det med ro og kristelig
tålmodighed og søge at bevare sit gode
humør.

    Jeg opbevarer din rigtstrømmende korre-
spondance om denne sag, om du nogensinde
skulde få brug for den.

    
    Din
Harald Nørregaard