Munchmuseet, MM K 668

MM K 668, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Jonas Lie.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Jonas Lie
    Paris.      7. Avenue de la Grande Armée

 

      
    
    Kjære Edvard Munch!
 Det glæder
os meget, at De er saa vel i Be-
dring (og vi haaber da paa at faa
se Dem til Nytaar Tag til da
et hjerteligt Ønske om en god og
glædelig Jul fra os

    
    Deres heng JL.