Munchmuseet, MM K 667

MM K 667, Munchmuseet. Datert 20.01.1897. Brev fra Jonas Lie.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Mūnck
    60 Rue de Seine
    E.V. Kommentar

 

      
    
Paris d. 20 Januar 1897.    Kjære Munck!


    Vil De gjøre os den Glæde at
spise Middag hos os Loverdag d. 23. Kl:
7? Her kommer kun Gunnar Heiberg
og ‹Tschernings›.      Og tak for to Ord til
Svar.

    
    Deres hengivne
    Jonas Lie

.
    Adr. 4. Rue Poisson.