Munchmuseet, MM K 666

MM K 666, Munchmuseet. Datert 18.11.1896. Brev fra Jonas Lie.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    Observatoire
‹19662›

    
    Monsieur Edvard Munch
    Rue de la Santé 32.
    À faire suivre s.v.p.

 

      
    
Onsdag d. 18 Novbr. 1896.    Kjære Munch!
 – vil De gjøre os den
Glæde at drikke en Kop Kaffe hos os
imorgen – Thorsdag – Aften ved ½ 9-Tiden?

    
    Mange Hilsener!
    Deres hengivne
Jonas Lie