Munchmuseet, MM K 637

MM K 637, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Villa du Midi – Castagnola –    Kjære Du –
 Tak for hilsenen
som jeg fik nu. Du hadde
ikke skrevet mit navn, bare adr.
paa kortet, saa jeg fik det ikke
før 2 timer senere, og vilde nu
reist ind for at telegrafere –
Men de sætter Dig vel ikke fast
mere – og saa kanske Du reiser
idag alt?      Her bor en italiensk
marquis med spansk kone og liden
datter; de kjender M. Generoso, og

    Fik Du svar paa telegrammet?

 

      

sae der var deiligt, men værten tror, at
for svækkede og for forkjølelse modtagelige,
er det kanske vel høit 1750 m. – Her
er saa stille, ikke en lyd at høre – men
saa varmt osså. Jeg kommer til
at sende Dig noen ord ofte, Du vil
vel la mig faa lov til det? det blir
min eneste fornøielse –

    Jeg faar snart mange norske aviser,
og sender Dig dem – Tror Du det
er galt og ta opium for maven (diarrhoe)
flere gange daglig? det maa være
varmen eller vandet her som gjør det.

    Hører jeg lidt snart fra Dig  Mange hilsener
    Din Tulla