Munchmuseet, MM K 620

MM K 620, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag aften –    Min kjære ven


    Tak for kortet Dit
idag – Du maa ikke
tro andet end at jeg er
saa taknemlig, fordi Du
skriver saa ofte lidt til
mig, selv om det er
lidet, blir jeg bestandig
gla; men Du kan tro,
det er ikke bestandig saa
let for mig at vide Dig

 

      

syg altid og at det ikke blir
noen forandring, Du skulde
heller strax reist bort et sted –
end at bli her i dette afskyelige
veir – Jeg har nu engang
en frygtelig uro inn i mig, saa naar
jeg gaar udenfor huset her, –
saa tænker jeg hele tiden, kanske
ligger der et brev til mig, mens
jeg er borte; og det gjør mig
endda mere nervøs, saa jeg ikke
faar sove, og da er jeg uskikket
til alt – Og jeg har jo ikke
seet Dig mere end noen faa
ganger, saa Du maa ikke synes,
det er saa rart; at jeg elsker
de smaa stundene jeg kan
være sammen med Dig – Men

 

      

det er det samme med mig, hvis Du bare blev
bedre, men det ser saa trist ud – og alligevel
tænker Du jo paa udstilling i D.? sier Du; kanske
det vilde hjælpe Dig, som Du selv tror –

    
    Ja – adjø da mange hilsener og giv
Du snart blir bedre –

    Din Tulla