Munchmuseet, MM K 618

MM K 618, Munchmuseet. Ikke datert. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
tirsdag aften.    Kjære Du
 Tak for
kortet idag, sørgeligt, at
Du ikke kom, for da ved
jeg jo at Du ikke var
bra, – jeg haabet saa; at
Du var kommen igaar
eller idag, for solen skin-
net saa varmt – men
igrunden er det koldt
og vindigt –

    Imorgen maa jeg
ind til byen et
ærind – tænk om
Du vilde træffe mig
paa Bauer, hvis Du er
bra nok, jeg er der ved

 

      

    1 tiden ihvertfald –
Gid Du kom –

    
    Din Tulla

    Hvis Du ikke kommer,
saa er jeg paa Bellevue
Station kl. 5. –