Munchmuseet, MM K 551

MM K 551, Munchmuseet. Datert 03.[??].18[??]. Brev fra Tulla Larsen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Søndag – 3die
    Min kjære ven – Bare
en liden hilsen – den
sidste herfra – Igaar var
jeg ræd for jeg skulde bli
syg her – laa hele tiden –
men er idag lidt bedre –
men her er saa iskaldt nu –
og aldeles høstlig – alt i
skoven er rødt og gult –
sommeren er forbi –

    Jeg blir vel et par dage
hjemme i Josefinegd –
men flytter saa – for en

 

      

stund – kanske længe udover –
ud til «Madserud» – Skriver
du lidt til mig, hvis du kan
til byen?
  Tusen hilsener
fra
 Din Tulla